C.01. TABLE DES PSAUMES ANTIPHONES SELON L’ANNEE DE L’EGLISE

C. 01. TABLE DES PSAUMES ANTIPHONES SELON L’ANNEE DE L’EGLISE

Temps de l’AVENT

                                     1er Psaume                  2e Psaume
                                                 
3e Psaume              4e Psaume

1er dimanche de l’Avent  Ps 24v7-10               Ps 50 v1-6+22-23  

2e dimanche de l’Avent   Ps 80 v 2-10   

3e dimanche de l’Avent   Ps 85 v2-8                Luc 1 v 68-79  Benedictus

4e dimanche de l’Avent   Ps 102 v 13-23          Ps  19 v 2-7 

                                     3e Psaume
                                     Luc 1 v 46 -55 Magnificat

Temps de NOËL

Nuit de Noël                   Ps 2 v 1 -12              Ps 96 v 1-3+7-13  

Jour de Noël                  Ps 96 v 1-3+7-13       Ps 98 v 1-9 

                                     3e Psaume
                                     Ps 93 v 1-6 

Deuxième jour de Noël    Ps 96 v 1-3+7-13      Ps 93 v 1-6 

                                     3e Psaume                4e Psaume
                                     Ps 98 v 1-9                Ps 119 v 81-82
                                                                         +85-87+90-82

1er dim après Noël         Ps 71 v 16-19 Ps 93 v 1-6 

                                     3e Psaume               4e Psaume
                                     Ps 98 v 1-9               Luc 2 v 29-32 Nunc dimittis

Saint Sylvestre               Ps 121 v 1-8             Ps 90 v 1-4+17 

                                     3e Psaume
                                     Ps 91 v 1-7+10-12 (13-16) 

Nouvel An                      Ps 98 v 1-9   

1er janvier                     Ps 8 v 2-6   

2e dimanche après Noël  Ps138 v 2-5              Ps 92 v 2-9 

                                     3e Psaume
                                     Ps 100 v 1-5 

Temps de l’EPIPHANIE

Épiphanie                      Ps 72 v 1-3 +
                                            10-13 + 19   

1erdim après l’Épiph       Ps 89 v 2-5 + 27-28   Ps 100 v 1-5  

2e dim après l’Épiph       Ps 105 v 1-8              Ps 66 v 1-4 + 8-9 + 16 -20  

3e dim après l’Épiph       Ps 86 v 1-7                Ps 93 v 1-13 

                                      3e Psaume
                                      Ps 67 v 1-8 

4e dim après l’Épiph       Ps 107 v 1 + 29-32    Ps 93 v 1-6  

5e dim après l’Épiph       Ps 92 v 2-16              Ps 56 v 11 -14  

Dernier d.ap l’Épiph        Ps 97 v 1-4 + 9 + 10 -12   

Temps du Précarême

Septuagésime               Ps 18 v 1-7+ 17-18     Ps 31 v 20+22-25  
                                        + 17-18+32+47

Sexagésime                  Ps 119 v 89-96           Ps 44 v 2-4 + 9  
                                        + 105+116

Esto mihi                      Ps 31 v 2-9

Temps du Carême – Passion

Mercredi des Cendres     Ps 130 v 1-8              Ps 69 v 6-19  

Invocavit                      Ps 91 v 1-7 + 10-16   

Reminiscere                  Ps 25 v 6-14              Ps 10 v 4 + 11-14 + 17-18  

Oculi                            Ps 25 v 15-22             Ps 34 v 16 + 18-20 +23  

Laetare                        Ps 122 v 1-9               Ps 84 v 6-8+ 12-13 

                                    3e Psaume
                                    Ps 132 v 1-19 

Judica                           Ps 43 v 1-5   

Rameaux                      Ps 69 v 17-20            Ps 22 v 2-7 + 8-12
                                       + 30-31 +33-34             + 15-20
                         
                                     3e Psaume
                                     Phil 2 v 5-11 

Jeudi  Saint                   Ps 111 v 1-10            Ps 77 v 2-3 + 8-16 +21 

                                     3e Psaume
                                     Ps 51 v 3-6 + 9-14 

Vendredi  Saint              Ps 22 v 2-12 + 20      Ps 69 v 17-20 
                                                                       + 30-31 +33-34  

Temps de Pâques + Ascension


Pâques                         Ps 118 v 1 + 14-24   

Lundi de Pâques            Ps 16 v 8 11               Jonas 2 v 3-10 

                                     3e Psaume
                                     Ps 105 v 1-8 

Quasimodo geniti           Ps 116 v 1-9   

Misericordias Domini       Ps 23 v 1-6               Ps 33 v 1-5 

                                      3e Psaume
                                      Ps 33 v 6 -12 

Jubilate                         Ps 66 v 1-4                Ps 29 v 1-11  
                                        8-9 + 16-20    

Cantate                         Ps 98 v 1-9               Ps 33 v 1-12 

                                       3e Psaume
                                       Ps 93 v 1-3 + 7-13 

Rogate                          Ps 95 v 1-7               Ps 95 v 7-11 

                                       3e Psaume
                                       Ps 66 v 16-20 

Ascension                      Ps 74 v 7 -10            Ps 110 v  1-7  

Exaudi                           Ps 27 v 1-10             Ps 42 v 7-12 

                                       3e Psaume             4e Psaume
                                       Ps 33 v 12-22         Ps 47 v 7-12

Temps de la PENTECÔTE

Pentecôte                       Ps 118 v 1 + 24-29   Ps 100 v 1-5  

Lundi de Pentecôte          Ps 104 v 24-35         Ps 118 v 1 + 24-29  

Temps de la TRINITE (Pentecôte)

Trinité                            Ps 145 v 1-3             Ps 99 v 1-9  
                                              + 10-13

1er dim après la Trinité    Ps 34 v 2-15             Ps 13 v 2-6 

                                       3e Psaume             4e Psaume
                                       Ps 81 v 2-14           Ps 119 v 133 + 151 
                                                                          +154 +174-175

2e dim après la Trinité     Ps 36 v 6-11             Ps 18 v 2-7 

                                       3e Psaume
                                       Eph 1/3-14 

3e dim  après la Trinité    Ps 103 v 1-5 + 8-13   Ps 25 v  8-11 

                                       3e Psaume
                                       Ps 32 v 1-2 + 5-7 

4e dim après la Trinité     Ps 45 v 2-12             Ps 27 v 4-9

                                       3e Psaume 
                                       Ps 22 v 23-27a
 
5e dim après la Trinité     Ps 73 v 23-26 + 28    Ps 27 v 1 +8-9 + 13-14  

Temps de la St Jean (24 juin) : 6e – 11e Trinité

6e dim après la Trinité     Ps 139 v 1-24            Ps 28 v 1-2 + 6-9 
1er St Jean
                                       3e Psaume
                                       Ps 67 v 1-8 

7e dim après la Trinité     Ps 107 v 1-9              Ps 92 v 2-9 
2ème St Jean
                                       3e Psaume
                                       Ps 47 v 2-8 

8e dim après la Trinité     Ps 48 v 2-3 + 9-11     Ps 24 v 1-6  
3ème St Jean

9e dim après la Trinité     Ps 40 v 9-12              Ps 54 v 3-9  
4ème St Jean

10e di  après la Trinité     Ps 74 v 1-3 + 8-11     Ps 55 v 2+5 + 17
5ème St Jean                            + 20-21                     + 23

                                       3e Psaume
                                       Ps 106 v 4-6 + 47-48 

11e di  après la Trinité     Ps 113 v 1-9              Ps 68 v 2-4 +  20-21
6ème St Jean
  

12e di  après la Trinité     Ps 147 v 1-7 + 11-14  Ps 30 v 2-13 

                                        3e Psaume              4e Psaume
                                        Ps 71 v 1-6              Ps 71 v 1-16 + 9-12
                                                + 15-16                    + 17-19
  
13e di  après la Trinité     Ps 112 v 1-10             Ps 73 v 1-5 + 13-18 + 21-28 

                                        3e Psaume              
                                        Ps 119 v 145-149
 
14e di  après la Trinité     Ps 146 v 1-2 + 5-10    Ps 50 v 7-15 + 23 

                                        3e Psaume              
                                        Ps 84 v 2-5 + 12 -13
 
15e di  après la Trinité     Ps 127 v 1-5               Ps 37 v 3-9 

                                        3e Psaume              
                                        Ps 86 v 12 -13 + 15-16
           
16e di  après la Trinité     Ps 68 v 4-7 +
                                                 20-21 + 35-36 

                                         3e Psaume              
                                         Ps 86 v 12-13 + 15-16 
 
17e di  après la Trinité     Ps 25 v 8-15              Ps 138 v 1-8

                                         3e Psaume              
                                         Ps 119 v 7 + 10 + 13 + 14 

18e di  après la Trinité     Ps 1 v 1-16                Ps 123 v 1-4 

                                         3e Psaume             4e Psaume 
                                         Ps 41 v 2-13           Ps 122 v 1-9

Temps de la St Michel (29 sdeptembre) : 19e – 24e Trinité

19e di  après la Trinité     Ps 32 v 1-2 + 5-7       Ps 78 v 1-4 + 23-25  
1er St Michel

20e di  après la Trinité     Ps 119 v 97-108         Ps 24 v 2-9  
2ème St Michel

21e di  après la Trinité     Ps  19 v 8-13 + 15      Ps 119 v 57 -64 
3ème St Michel
                                         3e Psaume              
                                         Ps 108 v 1-10 + 13-14 

22e di  après la Trinité     Ps 143 v 1-10             Ps 130 v 1-8  
4ème St Michel

23e di  après la Trinité     Ps 33 v 12-22             Ps 46 v 2-12 
5ème St Michel

                                         3e Psaume              
                                         Ps 138 v 1-6 

24e di  après la Trinité     Ps 39 v 5-8 + 13-14    Ps 126 v 1-6 
6ème St Michel

                                          3e Psaume              
                                          Colossiens 1 v 12-20 

Les dimanches de la fin

Antépénultième dim         Ps 90 v 1-14+17         Ps 85 v 2-8 
 
Avant-dernier dim           Ps 50 v 1-6 + 22-23     Ps 146 v 1-2 + 6 + 8-10  

Dernier dimanche            Ps 126 v 1-6                Ps 39 v 5-8 + 13-14

                                          3e Psaume              
                                          Ps 50 v 1-4 

Fêtes fixes et commémorations

Saint Jean 24 juin Ps 92 v 2-9 Ps 1 v 1-6 
 
Saint Michel 29 sept Ps 103 v 19-22 Ps 148 v 1-13 
 
Moissons, Récolte         Ps 104 v 24-35 Ps 65 v 2-14 
        Vendanges
1er dim d’octobre

                        Ps 145 v 4-9 + 14-16 

Réformation Ps 46 v 2-12   
Dernier dim d’octobre